Aktuāla informācija ceļotājiem

Uzmanību, ceļojot būs jāievēro nosacījumi, kas ir attiecināmi uz katru braucienu:

  • Dalība ceļojumā ir rezervēta tikai pēc avansa iemaksas;
  • Jūties slimis – paliec mājās un neceļo;
  • Katrs ceļotājs ir atbildīgs par savu dokumentu atbilstību dalībai braucienā: derīgs sertifikāts par Covid-19 vakcināciju vai COVID-19 pārslimošanu, derīga pase vai ID karte;
  • Ceļojumu programmās iespējamas izmaiņas no mums neatkarīgu iemeslu dēļ. Iztrūkstošos apskates objektus aizstāsim ar citiem. Izmaiņas ceļojumā var tikt veiktas pat pēdējā brīdī;
  • Ceļojuma pēdējā brīža izmaiņas var skart arī papildizmaksas – ēdināšanu, degustācijas, ieejas maksas, u.c. no mums neatkarīgas izmaksas.

Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai situācijai gan Latvijā, gan Jūsu izvēlētajā ceļojuma valstī(-īs)!

Ceļot atsākam no 3.jūlija. Visus ceļojumu piedāvājumus skatiet mājas lapā vai interesējaties par tiem mūsu birojā.

Jūsu tūrisma birojs “Mārītes”

 

Comments are closed.