Senā un mūžam jaunā Tērvete

24.10.2020.
Ceļojuma cena: 27 EUR
Papildizdevumi: ~12 EUR
1 dienas brauciens‌

 

  1. diena

Tērvetes pilskalns Tas slejas Tērvetes upītes krastā uz 19 metrus augsta paugura, kas mākslīgi pārveidots pils un priekšpils plakumos. Apkārt tam 9,5 ha platībā bijusi senpilsēta. Pilskalns ir viens no diženākajiem seno baltu zemēs – par Tērveti vēsta Indriķa un Atskaņu hronika, kurā minēti XIII gadsimta ievērojamie valdnieki – Viestards un Nameisis. Te norisinājušās sīvas cīņas starp zemgaļiem un Livonijas ordeņa karaspēku, nespējot pretoties krustnešiem, 1286. gadā zemgaļi paši Tērvetes pili nodedzināja un savas zemes pameta. Izrakumu laikā pilskalnā atrastas apmēram 4000 senlietas.
Vēsturiskajam novadam ļoti nozīmīga vieta – senais zemgaļu politiski – administratīvais centrs, kas bija spēcīgākā nocietinātā apmetne pirms krustnešu invāzijas sākuma (tad to pārvalda zemgaļu vadonis Viestarts). Mūsdienu ainavā pilskalns izpaužas kā ļoti izteikts paugurs ar nostāvinātām nogāzēm, varenu priekšējo valni un līdzenu plakumu. No tā paveras labs skats uz tuvāko apkaimi. Pilskalna piekājē 9,5 ha platībā atradās senpilsēta. Par šo tāpat kā daudziem citiem Latvijas pilskalniem ir saglabājusies teika par caurumā ielaisto pīli, kas izpeldējusi tuvējās upes (šeit – Tērvete) ūdenī.

XII gs. Tērvetes koka pils. Pils četros stāvos aplūkojama Baltijā plašākā IX –XIII gs. zemgaļu materiālās kultūras ekspozīcija: sadzīves priekšmeti, apģērbi,
rotas, bruņojums, pils makets, zīmējumi un fotogrāfijas. Šeit apskatāma zemgaļu valdnieka Viestarda vaska figūra un vislielākā zobenu izstāde Latvijā. Pils rekonstrukcija veidota pēc pilskalna arheoloģisko pētījumu rezultātiem. Nedaudz tālākā nākotnē paredzēts pilnībā pabeigt Tērvetes koka pils rekonstrukciju.

Ragaciema sedumi. Sedums ir vieta, kurā zvejnieki piestāja ar laivām, rīkoja kopīgas apspriedes un uzceltajās tīklu būdās glabāja zvejas rīkus – tīklus, enkurus, bojas un citu zvejošanas procesam nepieciešamo inventāru. Kamēr vīri sprieda par noķertajiem lomiem un turpmākajiem darbiem, tikmēr zvejnieku sievas un bērni sedumos taroja tīklus (lasīja zivis ārā no tīkliem). Ragaciema sedumā vairākas tīklu būves tradicionālā stilā ir atjaunojuši vietējie zvejnieki savu sentēvu piemiņai.

Muzejs „Sprīdīši” Vecajā, pamatīgajā ēkā, kas 1840.g. celta kā ūdensdzirnavas, aizritēja Annas Brigaderes (1861 – 1933) mūža pēdējās desmit vasaras. Te tapuši daudzi rakstnieces darbi, arī atmiņu triloģija „Dievs. Daba. Darbs”, kurā attēlotās rakstnieces bērnības vietas atrodas tuvākajā apkārtnē. Muzejā var iepazīties ar rakstnieces dzīves gājumu un daiļradi, aplūkojamas dzīvojamās istabas un grāmatu kolekcija. „Sprīdīšu” apkārtne un māja bez lielām izmaiņām saglabājusies agrākā rakstnieces laika izskatā, trīs istabas un no Rīgas pārvestā darbistabas iekārta saglabājušās pilnībā.

Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē Tērvetes dabas parks ir viena no tūristu iecienītākajām un ģimenei draudzīgākajām vietām Latvijā, to apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži”. Iecienītākās parka vietas, kuru apskatei nepieciešamas vismaz trīs stundas, ir Pasaku mežs, Atrakciju laukums un Rūķīšu mežs. Te var aplūkot ne tikai koka skulptūrās atveidotus rakstnieces A. Brigaderes lugu varoņus bet sastapt arī „dzīvus” pasaku tēlus. Biezais celiņu un taku tīkls ļauj ērti sasniegt apskates objektus.

* Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas var mainīties.
* Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.

Pieteikties braucienam
Comments are closed.