Sēlijas noslēpumi

24. – 25.07.2021.
Ceļojuma cena: 79 EUR
Papildizdevumi: 20 EUR
2 dienu brauciens‌

Skaistkalnes katoļu baznīca - Vecumnieku novads

  1. diena

Skaistkalne, kas kā apdzīvota vieta pastāv jau ilgāk nekā 500 gadus un ir otrs lielākais svētceļnieku galamērķis Latvijā, šeit atrodas unikāla Skaistkalne katoļu baznīca. Līdztekus tam ciemata teritorijā ir iespējams apskatīt karsta kritenes.

J. Jaunsudrabiņa mājas “Riekstiņi”. Muzejs atspoguļo gleznotāja, dzejnieka un rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa dzīves gājumu un devumu latviešu kultūrā; raksturo zemnieku sētu Sēlijā 19./20.gs. mijā.

Novads ar skanīgo nosaukumu Aknīste kulturvēsturiski pieder Daugavas reģionam. Tas var lepoties gan ar greznu pili, gan muižu un gleznainiem dabas pieminekļiem. Aknīstes novadpētniecības muzejs. Šī ir vēl viena vieta, kas lieti palīdzēs Sēlijas novada kultūras un vēstures apzināšanas procesā. Muzejā apskatāma senlietu (akmens, bronzas laikmeta) kolekcija un priekšmeti, kas vēsta par apkārtnes ievērojamiem ļaudīm un sēļu kultūru.

Sēlijas lauku labumi  – Alīdas kafeja.  Cigoriņu fabrikas apskate un kafejas degustācija.

Jēkabpils – vakara pastaiga devītajā lielākajā pilsētā Latvijā. Varbūt tieši tāpēc, ka Jēkabpilī ir daļiņa no katra latvieša, jo Jēkabpils vienmēr ir bijusi visu novadu satikšanās punkts – Zemgales, Vidzemes, Latgales un Sēlijas krustošanās vieta.

  1. diena

Ābeces taka izveidota par godu Vecā Stendera 300 gadu jubilejai. Stendera “Ābeces taka” iepazīstina ar “Bildu ābices” burtiem. Tā līdz bijušās mācītājmuižas vietai. Ābece ir pamats bērna pasaulei un viena no visu laiku filozofiskākajām grāmatām. Ikviens var atrast plāksnīti ar sava vārda pirmā burto, izlasīt, ko Vecais Stenders mācījis, un mēģināt sacerēt savu divrindi.

Sunākstes Evaņģēliski luteriskā baznīca ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Kādreiz līdzās esošajai Sunākstes mācītājmuižai ir nozīmīga loma Latvijas kultūras vēsturē – tai ir cieša saistība ar Stenderu dzimtu, no kuras nākuši 15 latviešu draudžu mācītāji.

Viesītes muzejs “Sēlija” un mazā Bānīša parks. Viesītes pilsēta ir izveidojusies pateicoties šaursliežu dzelzceļa izbūvei, tādēļ izveidots Mazā Bānīša parks, kas atrodas kādreizējā Viesītes depo atrašanās vietā. Muzeja teritorijā ietilpst arī Sēlijas māja (Sēlijas kultūrvēsturei veltīta ekspozīcija). Ērberģes muiža. Teatralizētā ekskursijā atsauksim atmiņā tos laikus, kad te saimniekoja baroni Hāni! Muižai, protams, ir arī savs spoks – Zilā dāma, kura vēl arvien piektdienās, 13.datumā staigā pa kamīnzāli un visu muižu…

Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskiem norādījumiem, kas būs spēkā uz brauciena sākumu (atbilstoši valsts noteikumiem). Līdzi nepieciešams ņemt sejas masku un roku dezinfekcijas līdzekli.

* Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties.
* Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.

Pieteikties braucienam

Comments are closed.