KURZEMES SKAISTĀKIE DIEVNAMI

13.04.2019.
Ceļojuma cena: 23 EUR
Papildizdevumi: ~ 5 EUR
1 dienas brauciens

Izbraukšana no Liepājas (K. Zāles laukums/ pie viesnīcas LIBAVA), plkst.7:00

Apriķu luterāņu baznīca, viena no krāšņākām baznīcām Kurzemē. Ārēji, tā diezko neatšķiras no citām baznīcām Kurzemes provincē, toties baznīcas interjers pārsteidz ar unikāliem kokgriezumiem un griestu gleznojumiem.
Zlēku baznīca sava greznā interjera dēļ kādreiz dēvēta par Zlēku katedrāli. Baznīcas tornis (1834), veidots gotiskā stila tradīcijās ar kāpņveida kontrforsiem. Krāšņa un mākslinieciski augstvērtīga ir baznīcas interjera iekārta, it īpaši koktēlnieka Hofenšteta no Brēmenes darinātais altāris ar altārgleznu “Kristus zaimošana” un kancele, kas ir uzskatāma par vienu no spilgtākajiem manierisma paraugiem Kurzemē.
Ugāles baznīca ir celta 17. gs. beigās. Kurzemes novadam raksturīgs dievnams ar masīvu torni un altārgalā piebūvētu sakristeju. Baroka stila interjers ar smalkiem kokgriezumiem. Ugāles baznīcas ērģeles (1699.-1701.) ir vecākās Latvijā.
Senā Usmas baznīca – 1935. gadā baļķi pa baļķim tika nojaukta un no jauna uzbūvēta Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Bet jau pēc pusgada 1936. gadā uz vecajiem pamatiem tika uzbūvēts jauns Usmas dievnams.
Usmas jaunā baznīca – koka baznīca, kurai pamati ir likti 1997. gadā. Kokmateriāli baznīcas celtniecībai tika iegūti, tos ziedojot apkārtējām saimniecībām – tika rīkota akcija „Trīs priedes Usmas baznīcai”. Tika uzrunātas 45 pagasta saimniecības, no kurām atsaucās 43!

* Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties.
* Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.

Pieteikties ekskursijai:


Izdrukāt Izdrukāt

Comments are closed.